Punkt Tłumaczeń – Tłumacz przysięgły angielskiego

Punkt Tłumaczeń – Tłumacz przysięgły angielskiego
QL nazwa: Punkt Tłumaczeń – Tłumacz przysięgły angielskiego
QL kategoria:
QL opis:

Tłumaczenie to opracowywanie tekstu w języku różnym od oryginału. Tłumaczenia są powszechnie spotykane w kontekście filmów, czy tekstów literackich, innym. specyficznym rodzajem jest tłumaczenie przysięgłe. Dokument poświadczony podpisem i pieczęcią osoby do tego uprawnionej będzie respektowany we wszystkich sądach i urzędach w Polsce i poza jej granicami.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego jest upoważniony do dokonywania takich tłumaczeń z udziałem tego języka. Dostępnych jest wiele biur tłumaczeń zajmujących się translacją. Punkt Tłumaczeń w swojej ofercie posiada wykonywanie tłumaczeń przysięgłych-uwierzytelnionych pieczęcią, zwykłych-przekład dowolnego tekstu, na przykład tekstów marketingowych, dokumentów korporacyjnych czy korespondencji.

W ofercie Punktu Tłumaczeń także znajdują się tłumaczenia ustne-profesjonalny przekład między innymi podczas spotkań i negocjacji biznesowych, a także czynności notarialnych. Usługi są świadczone przez wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego języka angielskiego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych nadzorowaną przez Ministra Sprawiedliwości.

QL telefon: 512492758
QL siedziba: ul. Kazimierza Wielkiego 15/7 50-077 Wrocław
QL Regon: 022450803
QL NIP: 6922418679